945-967
SAYF AD-DAWLA ALÎ Ier émir

967-991
SA'ÎD AD-DAWLA SHÂRIF Ier émir

991-1002
SA'ÎD AD-DAWLA SA'ÎD émir

1002-1004
ALÎ II émir

1004-1004
SHÂRIF II émir

Dynastie Mirdâsides (1023-1079)

1023-1029
ASAD AD-DAWLA SÄLIH atabeg

1029-1038
SHIBL AD-DAWLA NASR Ier atabeg

Domination Fatimides (1038-1041)

1041-1057
1061-1062
MU'IZZ AD-DAWLA THIMÂL atabeg

Domination Fatimides (1057-1060)

1060-1061
1065-1074
RASHÎD AD-DAWLA MAHMÛD atabeg

1062-1065
ATIYYA atabeg

1074-1076
SALÂL AD-DAWLA NASR II atabeg

1076-1079
SÂBIQ atabeg

1087-1094
QASIN AL-DAWLA AQ SO NGOR atabeg

1146-1174
NÛR AL-DIN MAHMUD atabeg (1118-1174)

1174-1181
AL-SALIH ISMÂ'ÎL atabeg

1181-1182
IZZ AL-DIN MAUD Ier atabeg

1182-1183
IMÂD AL-DIN ZANGI II atabeg

Dynastie Ayyubides (1183-1250)

1183-1193
SALADIN Ier, SULTAN D'ÉGYPTE émir (1138-1193)

1183-1216
AL-MALIK AL-ADIL Ier SAYF AD-DIN émir

1216-1216
AL-MALIK AZ-ZÂHIR GHIYÂTH AD-DIN émir

1216-1237
AL-MALIK AL-ÂZÎZ GHITÂTH AD-DIN émir

1237-1260
AL-MALIK AN-NÂSIR II SALÂH AD-DIN, ÉMIR DE DAMAS émir

Mise à jour : 2020-07-28