-57av
PARK HYEUKGEOSE roi

356-402
NAEMUL roi

413-490
CHANGSU roi

540-576
JINHEUG roi

654-661
MUYEOL roi

661-681
MUNMU roi

~917
WANGGON roi

Mise à jour : 2020-05-05